Co nowego w VAT

Złożenie korekty części ewidencyjnej JPK_VAT jest prawnie skuteczną korektą
deklaracji – czyli dokonujemy bez czynnego żalu.
Faktury nie muszą już być oznaczane słowem DUPLIKAT, FAKTURA
KORYGUJĄCA
Wystawienie faktur nie wcześniej niż 60dni przed dokonaniem dostawy towaru
lub świadczenia usług albo otrzymaniem zaliczki.
Możliwość rozliczeń kwartalnych dla podatników rozliczających się ryczałtem
od dochodów spółek (Estoński CIT), nawet gdy nie będą posiadać statusu
małego podatnika. Podstawą spełnić określone warunki.
Utrata prawa do rozliczenia kwartalnego dla podatników, którzy nie zapewnią
możliwości dok onania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w przypadku
stwierdzenia naruszenia tego obowiązku.
Zwrot Vat w terminie 15 dni jak umożliwiasz płatności przy użyciu instrumentu
płatniczego oraz zwrot VAT 40 dni jak wystawiasz wyłącznie faktury
ustrukturyzowane.

Wyślij nam wiadomość

Więcej postów

Rozlicz swój PIT. W rozliczeniu za 2021r odliczysz…

W rozliczeniu za 2021r. odliczysz: Odliczenia od dochodu: -stratę z działalności, -składki na ubezpieczenie społeczne, -zwrot nienależnych kwot, -wydatki na cele rehabilitacyjne, -darowizny, -Internet, -oszczędzanie na emeryturę,