O firmie

Biuro Rachunkowe Marzena Rośniak

Biuro posiada następujący pakiet ubezpieczenia:

Obowiązkowe ubezpieczenie OC zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 6 listopada 2014r, w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych z sumą gwarancyjną 10 000 euro.

Dodatkowe ubezpieczenia:

Odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego obsługę kadrowo-płacową z sumą gwarancyjną 50 000,00 zł  wraz z klauzulą zniszczenia, uszkodzenia i zaginięcia dokumentów  z gwarancją 20 000,00zł.

Odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego określone czynności doradztwa podatkowego z sumą gwarancyjną 50 000,00zł, wraz z klauzulą zniszczenia, uszkodzenia i zaginięcia dokumentów  z gwarancją 10 000,00 zł.