Odliczenia ryczałtowca

Podatnik, który wybrał opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym może odliczyć:

 1. Stratę z danego źródła, która powstała u niego jak podlegał opodatkowaniu podatkiem liniowym lub na zasadach ogólnych.
 2. Ulgę rehabilitacyjną.
 3. Ulgę internetową.
 4. Przekazanie darowizny ( na cele pożytku publicznego, kultu religijnego, na rzecz krwiodawstwa, darowizny na cele kształcenia zawodowego, na rzecz odbudowy Pałacu Saskiego, na działalność charytatywną kościoła, darowizny z powodu COVID-19).
 5. Oszczędzanie na emeryturę.
 6. Ulgę termomodernizacyjną.
 7. Składkę na rzecz związków zawodowych.
 8. Ulga na e-ToLL
 9. Ulga abolicyjna.
 10. Ulga na terminal płatniczy.
 11. Ulga dla małych podatników.
 12. Ulga na zabytkową nieruchomość.
 13. Składki na ubezpieczenie społeczne.

Wyślij nam wiadomość

Więcej postów

Rozlicz swój PIT. W rozliczeniu za 2021r odliczysz…

W rozliczeniu za 2021r. odliczysz: Odliczenia od dochodu: -stratę z działalności, -składki na ubezpieczenie społeczne, -zwrot nienależnych kwot, -wydatki na cele rehabilitacyjne, -darowizny, -Internet, -oszczędzanie na emeryturę,