Rozlicz swój PIT. W rozliczeniu za 2021r odliczysz…

W rozliczeniu za 2021r. odliczysz:

  1. Odliczenia od dochodu:

-stratę z działalności,

-składki na ubezpieczenie społeczne,

-zwrot nienależnych kwot,

-wydatki na cele rehabilitacyjne,

-darowizny,

-Internet,

-oszczędzanie na emeryturę,

-ulgę termomodernizacyjną,

-oszczędzanie na emeryturę,

-ulgę na E-TOL (zakup urządzeń lokalizacyjnych)

-ulgę odsetkową (na zasadach kontynuacji)

-ulgę B+R,

-ulgę mieszkaniową (na zasadach kontynuacji).

        2. Odliczenia od podatku:

-składki na ubezpieczenie zdrowotne (ostatni rok ulgi),

-ulgę abolicyjną,

-pomoc domową,

-ulgę uczniowską,

-ulgę prorodzinną,

-oszczędzanie w kasie mieszkaniowej,

-ulga uczniowska.

Wyślij nam wiadomość

Więcej postów

Co nowego w VAT

Złożenie korekty części ewidencyjnej JPK_VAT jest prawnie skuteczną korektądeklaracji – czyli dokonujemy bez czynnego żalu.Faktury nie muszą już być oznaczane słowem DUPLIKAT,